Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L

Hans Petter Langtangen [1, 2]
Joakim Sundnes [1, 2]

 

[1] Center for Biomedical Computing, Simula Research Laboratory
[2] Dept. of Informatics, University of Oslo

 

Aug 16, 2015

INF1100 er en første introduksjon til å programmere datamaskiner

 • Programmering er svært viktig i industri og forskning!
 • Programmering vil bli brukt i veldig mange senere emner - derfor er INF1100/MAT-INF1100L svært sentrale kurs
 • Hvorfor? Programmeringen gjør matematikken mye mer anvendbar
 • Tre perspektiver på matematikk i høst:
  • tradisjonell kalkulus (MAT1100/MAT1001)
  • numerisk (datamaskinvennlig) matematikk (MAT-INF1100)
  • programmering av numerisk matematikk (INF1100)

MAT-INF1100L = INF1100 uke 1-6 + MAT-INF1100

 • Fullstendig sammenfallende undervisning og obliger med INF1100:
  • forelesninger: uke 34-39
  • gruppeøvelser (obliger): uke 35-40

 • Samme midtveiseksamen som INF1100
 • Fullstendig sammenfallende undervisning med MAT-INF1100 etter det

All informasjon og alle beskjeder ligger på nettsidene

Undervisningen består av øvelser og forelesninger

 • Plenumsundervisning mandager 10.15-12.00 og fredager 12.15-14.00 i Sophus Lies auditorium
 • 1. time: oppgaver fra forrige forelesningstime løses i plenum
 • 2. time: forelesning av nytt stoff
 • 2t oppgaveløsning på terminalstue i mindre grupper der du kan få individuell veiledning
 • Delta på alle undervisningstimene!

Undervisningsmateriell

 • Lærebok skrevet spesielt for INF1100
 • Oppgavene foreligger som PDF fil
 • Ca ett kapittel pr uke
 • Detaljert undervisningsplan på emnesidene

Det kreves innlevering av 3-5 obligatoriske oppgaver hver uke

 • "Løp 1": Mange små obligatoriske oppgaver
  • 3-5 obligatoriske oppgaver hver uke (vurderes til bestått eller ikke bestått)
  • De fleste oppgavene teller 1 poeng
  • Oppgavene hentes fra læreboka + noen alternative oppgaver senere i kurset
  • Krav INF1100: 18 (av 23) p før uke 41, + 32 (av 37) før 1.des.
  • Krav MAT-INF1100L: 18 (av 23) p fra oppgavene i uke 35-39, men det blir gitt ekstraoppgaver etter midtveiseksamen

 • "Løp 2": Færre, men større obligatoriske oppgaver
  • Passer for dere med god programmeringserfaring

Eksamen

 • Midtveiseksamen i uke 41 - teller 25% av karakteren
 • Avsluttende eksamen - teller 75% av karakteren
 • Skriftlig eksamen - "programmering på papir"

Hvordan du må jobbe

 • Foran hver forelesning må du ha lest ukens kapittel i læreboken
 • Foran hver oppgaveløsning i plenum må du selv ha forsøkt å løse oppgavene (les kapittelet først!)
 • Etterarbeid oppgavene når du har sett løsning i plenum
 • Nå er du klar for ukens obliger: Du kan gjøre dem på terminalstue under veiledning
 • Spesielt forelesningene går frem mye fortere enn klasseromsundervisningen i videregående skole
 • Undervisningen forutsetter at du er forberedt og at du kan forrige ukes temaer

Du må lære programmering ved å programmere mye

 • Du kan ikke lese deg til programmering
 • De fleste synes programmering er krevende i begynnelsen - så blir det utrolig gøy!
 • Oppskrift på suksess: vær godt forberedt til undervisningen - det gir deg mest fritid og mest læring
 • Forventet arbeid er 13 timer med INF1100 hver uke (6 t undervisning, 7 t selvstudium)

Spørsmål, veiledning, kontaktinfo

 • Forelesninger: Still gjerne spørsmål! Uklarheter, generelle spørsmål om Python og programmering, etc
 • Gruppetimene: Alle typer generelle spørsmål + konkrete spørsmål om oppgaver
 • piazza.com: virtuell markedsplass for faglige spørsmål til kurset (anbefales!)
 • Spørsmål av administrativ art (f.eks. fravær ved sykdom) sendes til inf1100@ifi.uio.no

Hvor mye matematikk må jeg kunne på forhånd?

 • Nesten alle eksemplene i INF1100 handler om bruk av matematikk
 • Vi bygger (i prinsippet) på R2 fra vgs
 • Men matematikken i INF1100 er stort sett numerisk matematikk (MAT-INF1100)
 • Vi håper at INF1100 skal belyse matematikk fra en ny vinkel og hjelpe deg til å forstå matematikk bedre samtidig som du lærer å programmere

Alt undervisningsmateriale er på engelsk

 • Muntlig undervisning foregår på norsk
 • Alt skriftlig materiale er på engelsk
 • Hvorfor?
 • Det mangler gode norske ord for mange ord/uttrykk i programmering
 • Du finner mye informasjon om programmering på nettet og i bøker - nesten all denne informasjonen er på engelsk og da må du kunne de engelske uttrykkene
 • Mesteparten av undervisningsmateriellet på UiO er på engelsk
 • I jobbsammenheng kan du regne med at alt skriftlig foregår på engelsk
 • Boken og undervisningsmaterialet brukes ved mange utenlandske universiteter

Bruk av egen laptop, operativsystem, etc

 • Du kan fint gjennomføre kurset uten egen laptop, alle oppgaver kan gjøres på terminalstuene
 • Du kan også bruke egen laptop; Python kjører på Windows, Mac og Linux
 • Anbefalt arbeidsform; teksteditor + terminalvindu
 • Mac og Windows fungerer fint i første del av kurset, men installering av pakker for plotting og grafikk er enklere på Linux
 • Vi anbefaler å installere Ubuntu Linux, gjerne virtuelt under Mac eller Windows.
 • Systemspråk bør være engelsk
 • Mer info blir gitt på gruppetimer og på emnesidene
 • Kom i gang tidlig, spør om hjelp ved problemer